Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
A tájékoztatót az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban a Házirend „V. Egyéb rendelkezések” fejezet 10. pontjában a Pedagógiai program 2. 15. pontjában „Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének elvei” olvashatja.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A 2016/2017. tanévre 2 első osztály indítását engedélyezte a fenntartó, 8 napközis csoport működik.

Térítési díj, tandíj, egyéb fizetési kötelezettség
A tájékoztatót az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban a Házirend „II. A tanulók jogai és kötelességei” fejezetben olvashatja.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálat, ellenőrzés – Vas Megyei Kormányhivatal ellenőrzésének megállapításai. Itt olvasható.

A nevelési – oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben szervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendjéről, az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban a Házirend „A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok” az SZMSZ „IV. A működés rendje” fejezeteit olvasva tájékozódhat.
A tanév rendjéről az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban a Munkaterv ad információt. Ide kattintva olvashatja el a munkatervet.

A pedagógiai – szakmai ellenőrzés megállapításai
A tanév során vezetői tanfelügyelet és két minősítés történt az intézményben. Az eljárásban résztvevők sikerrel teljesítették a pedagógiai – szakmai ellenőrzés feladatait.

Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
Megtalálhatók az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban. Ide kattintva megtekinthetik a Szervezeti és működési szabályzatot, itt megnézhetik a házirendet, itt pedig a pedagógiai programot.
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét, a nevelő oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét ide kattintva tekinthetik meg.
Az országos mérés – értékelés eredményét szövegértésből és matematikából itt tekinthetik meg.

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétléssel, továbbtanulással kapcsolatos adatok.
Évismétlés, lemorzsolódás, kimaradás nem történt.
A 2015/2016. tanévben 50 tanuló vett részt a továbbtanulási eljárásban:
Végzős tanulók száma:
8. a: tanuló: 27 fő
8. b: tanuló: 23 fő

Továbbtanulási tájékoztató:
[table id=13 /]

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
A lehetőségekről, az Iskolánkról menüt megnyitva az Iskolai dokumentumokban az SZMSZ IV. fejezet „3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei és a Házirend „III. Az egyéb foglalkozások rendje” fejezeteit elolvasva tájékozódhat.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
A szabályozásról a Pedagógiai program „3. Helyi tanterv 3.8. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése, értékelése” és a Házirend „I. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok” című fejezeteit elolvasva tájékozódhat.

A tanulmányok alatti vizsgák típusai, tervezett ideje, az osztályozó vizsgák követelményei
A Pedagógiai program „2. Az iskola nevelési programja 2.14. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai” fejezetben olvasható.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Az iskolai Munkaterv „Az intézmény tanulói adatai” pontja tartalmazza.

 

Házirend

Munkaterv

Pedagógiai program

Szervezeti és működési szabályzat

Kompetenciamérés

Iskolai dolgozók

Helyi értekelesi-szabályzat-2016

Archívum