Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL


TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

A felülethez segítséget itt találhat:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.
Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Mindkét napon 8.00 és 16.00 között előzetes egyeztetés alapján a biztonsági intézkedéseket betartva várjuk Önöket. Időpont kérése április 12-én és 13-án 8.00 és 15.30 között az alábbi telefonszámon:

06/30/310-42-80 Simon István
94/594-144

illetve a somogyi@kormend.hu email címen történhet.

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (április 8.után a honlapról letölthetők). Gyermeke oktatási azonosítója tekintetében Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A szükséges dokumentumok itt letölthetők: 

•    jelentkezési lap a beiratkozáshoz
•    a törvényes képviseletről szóló nyilatkozat (tanúk aláírása szükséges),
•    az életvitelszerű tartózkodás (tanúk aláírása szükséges),
•    hit- és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozat,
•    idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkoz,
•    nyilatkozat étkezés igénybevételéhez
•    nyilatkozat fényképfelvételről
•    nyilatkozat a napközis és egyéb foglalkozás ellátás igénybevételéről

Mire van még szükség beiratkozáshoz:

•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata
•    a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
•    a gyermek nevére kiállított TAJ kártyájának másolata
•    NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez
•    ha rendelkezésre áll, akkor a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményének másolata

Amennyiben személyi azonosító, lakcímkártya, NEK adatlap nem áll rendelkzésre, azok tanévkezdéskor bemutathatók. Személyazonosításra addig a gyermek születési anyakönyvi kivonata megfelelő.

A dokumentumok papír alapon is átvehető munkanapokon 8-15 óráig az iskola portáján.
Kitöltés után kérjük küldje vissza e-mailben, a somogyi@kormend.hu e-mail címre vagy adja le az iskola portáján. Amennyiben személyesen szeretné gyermekét beíratni, akkor kérjük hozza magával a már kitöltött dokumentumokat az előre egyeztetett időpontban.

Iskolavezetés

 

 

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum