Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Osztályfőnöki munkaközösség

Az osztályfőnökök az iskolai nevelőmunka központi szereplői, irányítói, összehangolói. Tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztését tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, egymásra épített nevelési tartalmakkal valósítják meg. Iskolai és intézményen kívüli programok szervezésével lehetőséget teremtenek diákjaik megismeréséhez, formálásához, osztályuk közösségi arculatának kialakításához.
A közösség feladatai:
– Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása.
– Közvetlen nevelőmunka.
– Az intézményi célok megvalósulásának segítése, támogatása.
– Ügyvteli, adminisztrációs teendők ellátása.
Kapcsolatok: szakmai munkaközösségek, diákönkormányzat, Nevelési Tanácsadó, szülői szervezet, okmányiroda, orvosi, fogászati ellátást végzők, rendőrség, gyermek és ifjúságvédelmi felelős.
Állandó tevékenységek:
– Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal.
– Iskolai műsorok összeállítása.
– Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás,tájékoztatás.
– Osztálykirándulások szervezése.
– Orvosi vizsgálatok, oltások lebonyolításának segítése.
– Diákügyelet megszervezése.
– Részvétel a nevelői ügyeletben.
– A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos teendők.
– Továbbképzés, folyamatos önképzés.

Archívum