Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Magyar nyelv és irodalom

Elsődleges célunk, hogy diákjainkat sokoldalúan művelt, önálló gondolkodásra képes emberekké neveljük. Mind az anyanyelvi, mind az irodalmi nevelés előfeltétele annak, hogy gyerekeinkből önmagukkal és az őket körülvevő világgal szemben igényes felnőtt válhasson.

A szövegértés fejlesztése mellett a helyesírás és a kifejezőkészség folyamatos fejlesztése, a szókincs bővítése a legfontosabb feladatunk. Ötödik évfolyamon változatos módszerekkel heti egy órában a szövegértés és szövegalkotás elősegítése a célunk. Tanulóink minden évben részt vesznek magyar nyelvi versenyeken, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, a Tudásbajnokságon és a Bendegúz nyelvÉsz versenyen.

Másik legfontosabb feladatunk az olvasóvá nevelés. Ehhez iskolai könyvtárunk, a könyvtári órák nagy segítséget nyújtanak. Rendszeresen megrendezzük a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját. A meghirdetett versmondó versenyeken szintén indulnak diákjaink. Folyamatosan küldjük be írásainkat különféle pályázatokra. Színvonalas iskolai és városi műsorokat rendezünk, ahol tanulóink nagyon szívesen szerepelnek.

Kötelező olvasmányok:

5. évf.  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

6. évf.  Gárdonyi Géza: Egri csillagok

7. évf.  Szabadon választott regény Jókai Mór vagy Mikszáth Kálmántól

8. évf.  Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Archívum