Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Könyvtár

Iskolai könyvtárunkról

A könyvtári tájékozottság, az eligazodni tudás alapvető feltétele annak, hogy tanulóink sikeresen tudjanak boldogulni gyorsan változó, információra irányult társadalmunkban. Ezeket a követelményeket csak a naponta nyitva tartó, megfelelő állományú, technikai eszközökkel jól ellátott iskolai könyvtár tudja megvalósítani. Iskolánk könyvtára megfelel ezeknek a feltételeknek. Meghatározó szerepet tölt be az iskola olvasás- és könyvtárpedagógiai tevékenységében, megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segíti az olvasási szokásaik kialakítását.

A tágas helyiség jól megközelíthető helyen, a földszinten található. Minden tanítási nap 16 óráig tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói ingyenesen vehetik igénybe.

Állománya 20038 könyvtári egység/ ebből 18885 kötet könyv, tankönyv, 1153 elektronikus dokumentum/. A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak az oktatásban használt tankönyvek, a kötelező és ajánlott olvasmányok. Biztosítjuk az oktatásban használt kézikönyveket (lexikonok, szótárak), a pedagógusok munkáját segítő módszertani kiadványokat. Gyűjtjük a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalmat, a tanítást és a tanulást segítő nem-nyomtatott dokumentumokat. Az évek során megnövekedett az ismeretközlő irodalom aránya és a nem hagyományos dokumentumok száma. A különös gonddal fejlesztett kézikönyvtár biztosítja, hogy tanulóink megoldhassák szaktárgyi feladataikat, versenyekre készülhessenek.

Szolgáltatásaink:

  • helyben használat – egyéni és csoportos

(kézikönyvtári könyvek, folyóiratok, audiovizuális és multimédiás dokumentumok)

  • kölcsönzés

A diákok egy alkalommal 10 könyvet kölcsönözhetnek.

  • előjegyzés – Ha a keresett dokumentumot már kikölcsönözték, a visszaérkezés után félretesszük az előjegyzést kérő olvasónak.
  • számítógép-, internethasználat –A számítógépet a felső tagozatos diákok vehetik igénybe tanuláshoz, versenyre készüléshez, szorgalmi feladat elvégzéséhez.
  • tájékoztatás, számítógépes információs szolgáltatások – A könyvtáros eligazítást ad a használathoz szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat a keresett információk kutatásában.

Könyvtárhasználati és egyéb tanítási órák:

Minden osztályban évi 3-8 órában a könyvtárban sajátítják el gyermekeink a koruknak megfelelő könyv-és könyvtárhasználati ismereteket. Ezek segítségével tudnak önállóan ismereteket szerezni, és a megszerzett iskolai tudásukat bővíteni.

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny:

Kezdetektől részt veszünk a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati verseny megyei fordulóján. Az évek során sok szép megyei és országos eredményt értek el tanulóink.

A szabadidő hasznos eltöltése:

Iskolánk könyvtára a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget ad diákjainknak: könyveket, folyóiratokat böngészhetnek, zenét hallgathatnak, játékos napközis foglalkozásokon vehetnek részt. Az oldottabb légkör segíti a gyerekek kikapcsolódását, segíti feloldani a bennük rejlő feszültséget.

Minden változás, szakmai megújulás mellett az a legfontosabb, hogy könyvtárunk megtartsa varázsát, szeressenek bejönni a gyerekek!

Archívum