Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Gyermek és ifjúságvédelem

A pedagógusok,osztályfőnökök munkáját szakképzett, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősi munkát is ellátó pedagógus kollégánk segíti. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a tanulók családi mikrokörnyezetéről (lakásviszony, családi hagyományok, kulturális helyzet),a családi házon kívüli környezetről (lakókörzet,gyerekcsoportok),az iskolai környezetről (a tanuló helyzete a közösségben). Célunk, hogy a gyermekek gondjait hatékonyan kezeljük, megelőzzük a gondok súlyosabbá válását,a rendelkezésünkre álló eszközöket felhasználjuk a problémák megszüntetése érdekében.
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős fontosabb tevékenységi formái,feladatai:
-Rendszeres kapcsolat a szülőkkel (szülői szervezet,szülői értekezlet, fogadóórák, iskolai rendezvények, személyes beszélgetések, családlátogatás).
-Kapcsolatot tart intézményekkel, szervezetekkel (önkormányzat, rendőrség, iskolaorvosi és védőnői szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat).
-A tanulók tájékoztatása, az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények felsorolása.
-A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó) címének és telefonszámának közzététele.
-A jelzések és a pedagógusokkal, szülőkkel, gyerekekkel való kapcsolat segítségével feltárja a tanulókat veszélyeztető okokat, körülményeket.
-Nyilvántartja a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat.
-Veszélyeztetettségre utaló jelek esetén értesíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, segíti annak tevékenységét, javaslatokat tesz.
-Részvétel gyermek- és ifjúságvédelmi fórumokon.
-Fórum a tanulókkal.
Tanulóinkat arra tanítjuk, arra készítjük fel, hogy hogyan védekezzenek a rájuk leselkedő veszélyek, negatív hatások ellen.

Archívum