Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Angol nyelv

Az élethosszig tartó tanulás jegyében kívánatos kisgyermekkortól kezdve lehetővé tenni, hogy tanulóink élvezhessék a soknyelvűség előnyeit. Fontos, hogy az általános iskolában eredményes legyen a nyelvtanulás, mivel a későbbi tanulás alapjai itt rögzülnek.
Intézményünkben az 1 – 3. évfolyamokon játékos formában ismerkednek meg diákjaink az angol nyelv alapjaival, negyedik évfolyamtól pedig heti 3 órában folytatódik a nyelv tanítása.
Az alsós előkészítő időszak célja, kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni diákjainkat, ezzel megalapozva a későbbi nyelvtanulást. Ennek kulcsa a játék, a versek ritmusa, játékossága. A dalok zenéje segít a sok új információ elsajátításában. A beszéd eleinte egyszavas válaszokból áll, később a követelmények szerint a szó és az egyszerű mondat szintjén mozog. A helyesírás területén a cél az anyanyelv számára idegen betűk megtanulása, később itt is a szavak, mondatok szintjén.

Feladatok:
Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos formában.
Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése.
Bepillantás más nép életébe, kultúrájába, szokásaiba.
A nyelvtani alapegységek tanulásának megalapozása, megkezdése.
Dalok, versek tanulása, melyek segítik a beszélt nyelv, a nyelvtan elsajátítását.
Aktív és passzív szókincs gyűjtése.
Az utasítások megértése, végrehajtása.
Mondatok átalakítása szócserével, használatuk élő helyzetekben, szerepjátékok.

Felső tagozaton diákjainknak lehetősége nyílik tanulmányi versenyeken való részvételre, szakköri keretben bővíthetik tudásukat, ismereteiket. Az alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére is lehetőséget biztosítunk.

Archívum