Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Alsó tagozat

Alsós munkaközösség

Az 1 – 4. évfolyamokon a legfontosabb feladat az alapkészségek elsajátítása,fejlesztése.
Célunk,hogy a hangos olvasást,olvasástechnikát,szövegértést és a beszédkészség minőségét,a matematikai logikus gondolkodást, a problémalátás képességét fejlesszük, kialakítsuk a problémák iránti érzékenységet.
Az erkölcsi normák betartása, a társas együttélés szabályainak elsajátítása, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése szerepel céljaink között.
A hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítunk. Lehetőség van a lassabban haladó gyermekek felzárkóztatására, a jó képességű tanulók tehetséggondozására.Első osztálytól negyedik osztályig órakeretben csoportbontásban német,illetve angol nyelvekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Minden nap vannak sportfoglalkozások, A testnevelés órák közül az egyik úszás óra. Szakági tevékenység labdarúgás,úszás,torna,kosárlabda sportágakban folyik.
Első osztályban és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük diákjaink teljesítményeit.Második osztály év végétől osztályzatokkal értékeljük a teljesítményeket.
Diákjaink a tanulmányi,sport,kulturális,művészeti versenyek rendszeres és eredményes szereplői.Részt veszünk hazai,nemzetközi méréseken.Eredményeink színvonalas oktató munkát jeleznek.Bekapcsolódunk az iskolai rendezvényekbe,műsorokat szervezünk (Tanévnyitó,Mikulás,Karácsony,Farsang,Kulturális bemutató,Gála,Anyák napja).
Az a célunk,hogy tanítványaink jól érezzék magukat iskolánkban,nyitottá,fogékonnyá váljanak,ismereteket sajátítsanak el.
Barátságos,esztétikus,hangulatos osztálytermekben folyik az oktatás.A szülőkkel tartalmas,hatékony kapcsolatot igyekszünk kialakítani.

Archívum