Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Iskolánk története

A Körmendi Somogyi Béla Általános Iskola története

Az intézmény építése 1973 februárjában indult és 1974 augusztus végére fejeződött be.A tantermek mellett könyvtár, konyha, ebédlő és kollégiumi épület tartozott az építményhez. Első tanulóink 15 környező településről kerültek iskolánkba. Induláskor az intézmény neve: Körmendi Körzeti Általános Iskola és Diákotthon. Az iskolával egybeépítve található a városi célokat is szolgáló – tornacsarnok és a városi és városkörnyéki igényeket kielégítő tanuszoda.

 

Az indulás óta történt jelentősebb változások:

 • Az épület 1976 novemberében egy tornacsarnokkal gazdagodott.
 • 1979 májusábanaz intézmény Somogyi Béla tanító,újságíró nevét vette fel.Szemereki Teréz iparművész iskola előtt álló Kertplasztikáját a névadó napján avatták fel.
 • 1979 – ben testnevelés képzés indult egyik osztályunkban.
 • 1983/84 – az OPI (Országos Pedagógiai Intézet) által szervezett pedagógiai kísérletben vett részt a diákotthon és az iskola.
 • 1984 – sportkollégiumi részleg alakult a diákotthonban.
 • 1985 augusztusában átadták az iskola részeként a tanuszodát és a kibővített sportcsarnokot.
 • 1987 – ben nálunk járt Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.
  1988 – a diákotthon kollégiumi címet kapott.
 • 1992 – ig körzeti általános iskolaként funkcionált az intézmény.
 • 1993 – ban korszerűsítettük az intézmény elavult fűtésrendszerét. A kollégium egy részéből számítástechnikai és nyelvi laborokat, rajz szaktantermet, később egy osztálytermet alakítottunk ki. A technika szaktantermek kibővítve korszerű tanulókonyhával, varrószobával visszakerültek az iskola épületébe.
 • A 2001/2002 – es tanévtől önkormányzati határozat értelmében a kollégium a Rázsó Imre Szakközépiskola kezelésébe került. Az iskola konyháját vállalkozásba adta a fenntartó.
 • A változások eredménye egy új épületrész. Ide kerültek a korábban a kollégium területén kialakított szaktantermeink, osztályterem, kiszolgálóhelyiségek.
 • 2002 áprilisában szakmai munkánk elismeréseként ECDL számítástechnikai vizsgaközpont lett intézményünk.
 • A kollégium átépítése miatt szükségessé vált a könyvtár átalakítása. Erre 2003 – ban kerül sor. A könyvtár új feldolgozó helyiséget kapott.
 • A 2003/2004 – es tanévben felújítottuk az iskolai udvarokat, a padokat, sportpályákat. Új, korszerű eszközökkel felszerelt stúdiót alakítottunk ki. Bővítettük az orvosi rendelő, természettudományi szertár, számítástechnika szaktantermek berendezéseit, felszereléseit.
 • 2005 – ben a tornacsarnok, tanuszoda, öltözők felújítása, kazánház átépítése történt meg.
 • 2006 – ban fejlesztő pedagógiai tevékenységre alkalmas szaktantermet alakítottunk ki. Új testnevelési szertárat hoztunk létre. Más helyre került a szabadidős foglalkozások megszervezésére alkalmas termünk. Felújítottuk a természettudományi előadó és a társalgó berendezéseit.
 • 2007 – ben az osztályok parkettáinak javítását végeztük el, a fűtési rendszerünket biztonságosabbá tettük. Új öltözőszekrényeket vásároltunk az uszodai öltözőkbe.
 • 2007 szeptemberétől az intézmény fenntartója a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. Iskolánk új feladat ellátási hellyel: a Magyarszecsődi Intézményegységgel bővült.
 • 2008 tavaszán az Apáczai Kiadóval bázisiskolai szerződést kötöttünk.
 • Elkészült intézményi honlapunk, biztosítottuk az internet kapcsolatot a fejlesztő teremben, a természettudományi előadóban, a nyelvi laborban, a könyvtárban, a tanári szobában, a rajz szaktanteremben.
 • 2008 – ban az uszoda fűtésrendszerének korszerűsítése történt meg, felújítottuk a könyvtár berendezését.
 • 2009 – ben felújítottuk a tanuszoda belső környezetét. A testnevelő tanári szobában biztosítottuk az Internet kapcsolatot. A számítógépes szaktantermekben, irodákban tovább fejlesztettük a helyi vezeték nélküli hálózatot. Befejeztük a tanulóasztalok, székek cseréjét. A nyelvi laborban felújítottuk a padokat. A tornatermi, uszodai öltözök berendezését kicseréltük. Új tornaszereket vásároltunk, szállítóeszközök, berendezések beszerzésével biztonságossá tettük az eszközök mozgatását, tárolását. A tanári szobába új bútorokat, szőnyegeket vettünk, bővítettük a fejlesztő terem felszerelését. Korszerű számítástechnikai eszközöket vásároltunk, digitális táblát szereltünk fel az iskola társalgójában. 2009 őszén kezdtük el az intézményünk alapításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségsorozatunkat. A tanév során szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket, bemutató tanításokat szerveztünk. Sportversenyek, kiállítások, irodalmi műsorok, iskolai nyílt napok, szabadidős események, sport és kulturális tartalmú gálaműsor, nyugdíjastalálkozó rendezésével ünnepeltük az alapítás évfordulóját Felavattuk iskolai játszóudvarunkat. A szabadidő eltöltését segítő létesítményt szülők, vállalkozók, cégek segítségével alakítottuk ki.
 • 2010 – ben folytattuk az intézmény külső környezetének szépítését. Új kerékpártárolókat alakítottunk ki, megújult az iskola bejárati része. Elkezdtük másik udvarunk átalakítását. Felújítottuk az iskolai könyvtár bútorzatát, parkettáját. Újabb két termet szerelünk fel digitális táblával.
 • 2011 – ben TIOP pályázat útján informatikai fejlesztés valósult meg intézményünkben. A központi iskolába 29 PC-t, 10 tantermi csomagot (interaktív tábla,projektor,laptop), 1 szervert, 1 WIFI csomagot , a magyarszecsődi intézménybe 4 PC-t, 2 tantermi csomagot, 1 WIFI csomagot, 1 szavazócsomagot kaptunk a pályázat keretében.
 • 2011/2012-ben TÁMOP pályázat keretében “Legyen élmény a tanulás – partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásáért” című programban vettünk részt.
 • 2013 – tól az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Körmend Város Önkormányzata lett.
 • Szabadtéri sportlétesítményeink: mini kosárlabda és labdarúgópálya, aszfaltburkolatú kézilabda és kosárlabdapályák, röplabda pálya, dobó és ugrópályák.
 • A 2017/18-as tanévtől iskolánk az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tagiskolájaként az Olcsai-Kiss Zoltán Általános iskola Somogyi Béla Tagiskolája néven működik tovább.

Archívum