Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Iskolánkról

Az iskola arculata, feladataink

Iskolánk célja, hogy tanulóink képességeiknek megfelelő középiskolát találjanak maguknak.

Az intézmény szaktantermei: nyelvi labor és idegen nyelvi szaktantermek, számítástechnika termek, rajz, fotó, ének, technika termek, természettudományi előadó, könyvtár, fejlesztő terem, szabadidős terem. Szabadtéri sportpályák,udvarok,játszóudvar, sportcsarnok, uszoda állnak tanítványaink rendelkezésére.

A világhálóhoz csatlakoztatott számítógéppel felszerelt iskolai könyvtár közel 20000 állományegységgel, technikai eszközökkel,elektronikus dokumentumokkal segíti diákjaink munkáját,irodalmi tevékenységünket.

Minden tanulónk úszásoktatásban részesül. Kosárlabda, labdarúgás, úszás, torna sportágakban folyik szakági munka. Sportfoglalkozásaink célja gyermekeink egészséges életmódjának kialakítása, a mozgás megszerettetése.

Az idegen nyelvek (angol, német) oktatása 1-8. évfolyamig tart. 1993-tól sikeresen készítünk fel tehetséges tanulókat alap és középfokú nyelvvizsgára német nyelvből. Az Ausztriába szervezett, szülők által támogatott rendszeres kirándulások a nyelv gyakorlását biztosítják. Az angol nyelv oktatásának színvonalát nyelvi projektek sikerei bizonyítják, 2007-től teremtettük meg a nyelvvizsgára való felkészülés lehetőségét. Mindkét nyelv esetében a nyelvtudás elmélyítését biztosítja: a számítógépes hálózat, digitális táblákkal felszerelt szaktantermeink, a különböző versenyeken történő részvételek.

Diákjaink 3. évfolyamtól kezdődően szakkörökön, 5. évfolyamtól tanórákon,szakkörökön megismerik a számítógép, a különböző programok és az Internet használatát. 2002 áprilisától ECDL vizsgaközpontként működik az iskola. Az ECDL bizonyítvány megszerzését tehetséges, érdeklődő tanulóink számára biztosítjuk.

Művészeti nevelésünk színterei: énekkarunk tevékenysége, ének szaktanterem, a gazdag néprajzi gyűjteménynek helyet adó, elektromos égetőkemencével felszerelt, fotólaborral kiegészített rajzterem. A mindennapokban való eligazodást, a kézügyességet fejlesztik: technikaoktatásunk, szaktantermünk.

A kor igényeinek megfelelően felszerelt természettudományi előadónk a fizikai, kémiai kísérletek terepe.

Napköziben a tanórák mellett hobbiköröket működtetünk, játszóházak szervezésével bővítjük tanulóink lehetőségeit.

Gazdag szabadidős tevékenység – diáknap, tanulmányi, sportversenyek, kirándulások, táborozások,kulturális, művészeti rendezvények színesítik az iskola életét. Iskolánkban diákönkormányzat működik.

Szülői Szervezet tevékenykedik intézményünkben, a szülők közösségének a “Tehetséggondozás gyermekeinkért” alapítvány életében, az iskolai rendezvények szervezésében,támogatásában jut fontos szerep.

Szakmai munkánk elismerését jelenti, hogy külső gyakorlóhelyként működik intézményünk. A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetermi Központjának végzős hallgatói teljesítik nálunk iskolai gyakorlataik egy részét. Iskolánkban rendezzük a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny egyik Vas megyei fordulóját.

A kialakult iskolai profilt: az alsó évfolyamok eredményes alapozó munkáját, a színvonalas informatika, német és angol nyelvoktatást, a testnevelés, sport oktatását, természettudományi, technikai, művészeti,szabadidős tevékenységeinket továbbra is szándékunk megőrizni,fejleszteni. Ezen belül különös hangsúlyt fektetünk a sportos jelleg hangsúlyozására és az egészséges életmódra nevelésre.

Célunk: a jogszabályi előírások, a Nemzeti alaptanterv és a XXI. század által megkövetelt változások figyelembe vételével a kialakított iskolai hagyományok megőrzése, folytatása, szakmai fejlődés, tárgyi feltételeink javítása.

Archívum