Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Felhívás a 2019-2020. tanévre történő beíratásra


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre, az első évfolyamra történő általános iskolai beiskolázásra az alábbi eljárásrend szerint kerül sor:

Tanköteles korú, 2019. augusztus 31-ig a hatodik életévét betöltött gyermekét a szülő köteles az életvitelszerű lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a választott iskolában történő leadásával vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen keresztül 2019.04.01- 04.10-ig – regisztráció után lehet.

Az elektronikus úton történő jelentkezés nem helyettesíti a személyes megjelenést! A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

A jelentkezési lapok leadásának és az első évfolyamra történő beiratkozásnak az időpontja:

 

  1. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
  2. április 12. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt,

-a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleménye),

-a törvényes képviseletről szóló nyilatkozatot.

 

A felvételről vagy a felvétel elutasításáról az iskola igazgatója értesíti a szülőket. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója dönt a felülbírálati kérelmekről.

Kérjük, szíveskedjen gyermeke számára a kormányablakban NEK adatlapot készíttetni, és azt a beíratáskor legyen szíves magával hozni.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Jelentkezési-lap.doc

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Nyilatkozat-gyermek-törvényes-képviseletéről.docx

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Nyilatkozat-életvitelszerű-ottlakásról.docx

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Nyilatkozat-nyelvválasztásról.docx

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Hit-és-Erkölcstan-nyilatkozat.docx

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Nyilatkozat-fényképen-és-videón-való-szereplésről.docx

Nyilatkozat étkezéshez 2019-2020

Étkezési ellátás igénylése

Tájékoztató dokumentumok:

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Felhívás-beiratkozásra.pdf

http://somogyib-kormend.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/03/Járási-Hivatal-tájékoztatója.pdf

 

 

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum