Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Évnyitó beszéd


Tisztelt Szülők, Nagyszülők, Hozzátartozók, Tisztelt Meghívott Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket, illetve valamennyi munkatársunkat, eddigi és leendő diákunkat.
Külön tisztelettel köszöntöm:
-Fazekasné Mittli Piroskát, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola intézményvezetőjét
-Rakos Dezső tagintézményvezető helyettes urat
-valamint Tahin Krisztinát a Somogyi iskola szülői szervezetének elnökét

Tanévnyitó ünnepélyünket egy fontos, a Somogyi iskola életét is érintő változással kell kezdenem. Mint sokan bizonyára már értesültek róla, a Szombathelyi Tankerületi Központ a körmendi iskolaszerkezetet érintő változtatást kezdeményezett. A miniszteri döntés értelmében 2017. szeptember elsejétől intézményünk az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Az összevont intézményegységek intézményvezetője Fazekasné Mittli Piroska asszony lett, míg a Somogyi iskola intézményvezetői posztjára személyemet kérte fel a Tankerületi központ. A döntés részleteit megismerve elmondható, hogy iskolánk szakmai önállósága továbbra is megmarad, a döntés elsősorban szervezeti átalakulást jelent, tehát minden olyan pozitívum, mely iskolánkat eddig jellemezte, a továbbiakban is jellemezni fogja. Itt kell megköszönöm Bebes István polgármester úrnak, hogy a kialakult helyzetben megértette gondjainkat, figyelembe vette törekvéseinket.

Intézményünk vezetésében beállt változással kapcsolatban egy köszönetnyilvánítással kell folytatnom. A Somogyi iskola valamennyi dolgozója tanulója és szülői közössége nevében megköszönöm Karakai József igazgató Úrnak, hogy húsz éven keresztül irányította intézményünket. kezdetben igazgatóhelyettesként, majd intézményvezetőként igyekezett tökéletes feltételeket biztosítani az iskolában folyó nevelő-oktató munka számára. Több generáción keresztül egyengette az iskolában tanuló gyermekek sorsát, humánus, az egyént mindig és minden tekintetben figyelembe vevő empatikus vezetői stílusával támogatta a gyermekek és az intézményben dolgozók mindennapi tevékenységét.  Köszönjük az értünk és az iskolában tanuló gyermekekért végzett nehéz, áldozatkész munkáját. Megkérem igazgató urat, hogy fáradjon ki, és fogadja jó szívvel intézményünk minden munkatársa, diákja és a Szülői Szervezet nevében köszönetnyilvánításunkat.

Tisztelt Vendégeink, kedves diákok! A Somogyi iskola elkövetkezendő időszakára vonatkozóan elmondható, hogy megtartjuk és reményeink szerint tovább bővítjük azokat a programokat, programsorozatokat, amelyeket eddig is megrendeztünk diákjaink és a minket választó szülők megelégedésére. Továbbra is megszervezzük  hagyományos nagyrendezvényeinket, az Őszi Fesztivált, a somogyis farsangot, a gyermeknapot, a projekthetet sőt igyekszünk programkínálatunkat tovább gazdagítani. Idén is folytatjuk a Határtalanul programot, melynek köszönhetően hetedikes diákjaink több napos külföldi tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Örömmel mondhatom, hogy az idei pályázatunk is sikeres volt az előző évekhez hasonlóan. Szinte felsorolni sem lehet azt a rengeteg versenyt, kirándulást, játszóházat, szabadidős tevékenységet, melyet gyermekeink érdekében szerveztünk az elmúlt időszakban és szervezni fogunk ebben a tanévben is.

Természetesen a gazdag szabadidős programkínálat mellett nem feledkezhetünk meg legfontosabb feladatunkról, a tanulásról sem. Mindenkit meg kell nyugtassak, az iskolaszerkezetet érintő változás ellenére továbbra is lesz földrajz és matematika óra, sőt még fizika dolgozat is. A csengő is ugyanúgy szólít bennünket, holnap reggel 8 órakor.

Kedves diákok! Kívánom mindannyitoknak, hogy a tanulás terén is érjétek el a képességeiteknek megfelelő remélt eredményt, de ne feledjétek, ehhez talán nektek kell tenni a legtöbbet. Felsős diákjainknak egyre közelebb kerül a továbbtanulás, melynek súlyát lehet, hogy most, a nyári szünet végén kevésbé érzitek, de ebben az időszakban dől majd el további sorsotok, boldogulásotok a nagybetűs életben. Ezért arra kérlek benneteket, vegyétek nagyon komolyan a tanulást, készüljetek lelkiismeretesen az órákra, és higgyétek el, tanítóitok, tanáraitok esetleges dorgálása, de a dicséretük is értetek van, nektek próbál segíteni. Igyekszünk minden diákunk számára az életben jól hasznosítható, kompetencia-alapú tudást nyújtani, melyet kedvező felvételi statisztikáink is bizonyítanak. A még hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében ahol a magas tanulólétszám túllépte a meghatározott maximális osztálylétszámot, illetve nagyon magas az osztályban tanulók száma, a fenntartóval egyeztetve osztály- ill. csoportbontás mellett döntöttünk, hogy a zsúfoltság helyett hatékony, kis létszámú csoportokban történhessen az oktatás. Szeretnék vidám, élményekben gazdag tanulóéveket biztosítani, melynek során diákjaink nem csak fontos ismeretekkel vérteződnek fel, hanem képesek megőrizni a gyermekkor egyediségét, sajátosságát.

Rengeteg tanórán kívüli szakkört, foglalkozást biztosítunk a minket választó tanulók számára. Kérjük Önöket, hogy gyermekeikkel egyeztetve válasszanak a számukra leginkább megfelelő tevékenységek közül és az ezt felsoroló kérdőívet, melyet az osztályfőnökök osztanak ki, juttassák vissza számunkra, ezzel is megkönnyítve tervező munkánkat. Napközis tanórai foglalkozásokat továbbra is 16.00 óráig szervezünk, de 16.30, valamint 17.00 óráig felügyeletet biztosítunk tanulóink számára.

Külön kell köszöntenem új családtagjainkat, a leendő kis elsősöket és szüleiket. Köszönjük, hogy minket választottak, örülünk, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Ennek a bizalomnak köszönhetően városunkban második éve hozzánk iratkozik a második legtöbb leendő kisiskolás. Kollégáim nevében ígérhetem, mi valamennyien azon leszünk, hogy nevelő-oktató munkánkba ne csalódjanak, sőt másokat is felénk invitáljanak. Kedves elsősök! Bizonyára most némi szorongással ültök új osztálytársaitok mellett, izgatottan várjátok a rátok váró semmihez sem hasonlító iskolai élményeket, feladatotokat. Remélem minden nap örömmel jöttök iskolába és az itt töltött idő alatt sok érdekes és izgalmas dolgot tanultok, sokat játszatok, nevettek. Ez idő alatt megismeritek betű és számország rejtelmeit, megismeritek a titeket körülvevő környezet titkait. Forduljatok tanítóitokhoz bizalommal, Ők mindig segíteni fognak nektek. Fogadjátok szeretettel tanulóinktól ezt a kis ajándékot, melyet jó szívvel adunk át most nektek.

Kedves Szülők! Köszönjük a múlt év során megmutatkozó érdeklődésüket programjaink iránt. Szeretnénk ezt a hagyományt is folytatni, hiszen idén is megszervezzük az „ismerd meg a somogyit” programsorozatunkat, melyet kis óvodások, reményeink szerint leendő elsős diákjaink és szüleik számára állítunk össze. Továbbra is szeretnénk elindítani az ovis angol és német foglalkozásokat, melyekről az év elején természetesen hírt adunk.

Tisztelt Szülők, Támogatók! Idén is mindannyijukat várjuk közös programjainkra. Itt kell megköszönnöm azt a felbecsülhetetlen munkát és támogatást, melyet értünk és diákjainkért tettek. E nélkül a segítség nélkül bizonyára szegényebb lenne iskolánk minden tekintetben. Rengeteg tanulmányi, sport és szabadidős programunk csak ennek a hathatós segítségnek köszönhetően valósulhatott meg. Köszönjük és továbbra is várjuk megtisztelő segítségüket. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt időszakban az intézmény és a szülői szervezet kapcsolata kiemelkedőnek mondható. Ennek egyik kiváló példája sok egyéb mellett a most már hagyományosnak tekinthető, közel 200 fővel megrendezésre kerülő somogyis SZM Bál, melyet idén is szeretnénk – a korábbiakhoz képest még színvonalasabban – megrendezni. A rendezvény bevételét minden évben gyermekeinkre, a somogyis diákok mind jobb körülményeire fordítjuk, melyről a szülői értekezleteken számolunk be Önöknek.

Végezetül kívánok mindenkinek egy sikeres, élményekben gazdag új tanévet, egyben felkérem Fazekasné Mittli Piroska intézményvezető asszonyt, hogy tartsa meg köszöntő beszédét és nyissa meg a 2017/18-as tanévet.

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum