Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Első osztályosok beíratása 2018/2019-es tanévre


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§(4)
    • óvodai szakvélemény (2011. évi CXC. tv. 45. § (4)a)
    • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 11.§(1)c)
    • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (2011. évi CXC. tv. 91.§(2))

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letöltése:

Jelentkezési lap
Nyilatkozat az életvitelszerű lakóhelyről
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
Nyilatkozat etika/hit- és erkölcstan tantárgy választásáról
Nyelvválasztás

Kérjük, szíveskedjen gyermeke számára a járási hivatalban NEK adatlapot készíttetni, eljárási költsége nincs, és azt a beíratáskor legyen szíves magával hozni.

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum