Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Digitális témahét magyar, osztályfőnöki és etika órákon


Ezen a héten minden tanítási órán kihasználtuk a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket.
Az 5. osztályosokkal a Tudásbajnokság online próbajátékait oldottuk meg nyelvtanórán, irodalom órán
megzenésített verseket hallgattunk a költészet napja alkalmából.
A 6. osztályosok interaktív tananyag segítségével gyakorolhatták az igék jelentését és az igeidőket.
Osztályfőnöki órán a tanulmányi kirándulás előkészítése zajlott az internet segítségével.
7. osztályban Mikszáth Kálmán novelláit hallgattuk meg hangos könyv változatban.
A 8. osztályosok páros munkában prezentációt készítettek, illetve Karinthy: Tanár úr kérem című
humoreszkjeit dolgozták fel az internet segítségével. Ők megismerkedhettek az E-napló felépítésével
és előnyeivel is.
Etika órákon az alsó évfolyamosok online játékokat játszottak, készség- és képességfejlesztő
feladatokat oldottak meg, a tananyaghoz kapcsolódó kisfilmeket néztek meg a YouTube-on, illetve
kutattak az interneten, virtuális utazásokat tettek.
A felső tagozatos tanulók iskolai honlapokat tekintettek meg, adatokat gyűjtöttek a Wikipédiáról,
prezentációt készítettek.

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum