Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

Beiskolázási tájékoztató

Kedves Érdeklődő!

Az oldalon a beiskolázással kapcsolatos információk, valamint az iskolánk bemutatását szolgáló tájékoztatók találhatók. Felületünk folyamatosan frissül.

TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVI ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. 

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

A felülethez segítséget itt találhat:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.
Amennyiben visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez iskolánkban a következőképpen alakul:

Mindkét napon 8.00 és 16.00 között előzetes egyeztetés alapján a biztonsági intézkedéseket betartva várjuk Önöket. Időpont kérése április 12-én és 13-án 8.00 és 15.30 között az alábbi telefonszámon:

06/30/310-42-80 Simon István
94/594-144

illetve a somogyi@kormend.hu email címen történik.

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (április 8.után a honlapról letölthetők). Gyermeke oktatási azonosítója tekintetében Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szombathelyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A szükséges dokumentumok itt letölthetők: 

•    jelentkezési lap a beiratkozáshoz
•    a törvényes képviseletről szóló nyilatkozat (tanúk aláírása szükséges),
•    az életvitelszerű tartózkodás (tanúk aláírása szükséges),
•    hit- és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról szóló nyilatkozat,
•    idegen nyelv választásáról (német vagy angol) szóló nyilatkoz,
•    nyilatkozat étkezés igénybevételéhez
•    nyilatkozat fényképfelvételről
•    nyilatkozat a napközis és egyéb foglalkozás ellátás igénybevételéről

Mire van még szükség beiratkozáshoz:

•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító másolata
•    a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
•    a gyermek nevére kiállított TAJ kártyájának másolata
•    NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez
•    ha rendelkezésre áll, akkor a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakvéleményének másolata

Amennyiben személyi azonosító, lakcímkártya, NEK adatlap nem áll rendelkzésre, azok tanévkezdéskor bemutathatók. Személyazonosításra addig a gyermek születési anyakönyvi kivonata megfelelő.

A dokumentumok papír alapon is átvehető munkanapokon 8-15 óráig az iskola portáján.
Kitöltés után kérjük küldje vissza e-mailben, a somogyi@kormend.hu e-mail címre vagy adja le az iskola portáján. Amennyiben személyesen szeretné gyermekét beíratni, akkor kérjük hozza magával a már kitöltött dokumentumokat az előre egyeztetett időpontban.

Körmend, 2021. március 31.

Iskolavezetés

 

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Az idei tanévben sajnos a járványhelyzet miatt személyesen nem tudtunk találkozni sem Önökkel, sem gyermekeikkel. Kedves Szülők!  Nemsokára fontos döntést kell hozniuk gyermekük beiskolázásával kapcsolatban. Az OKZ Somogyi Béla Tagiskola szeretettel várja Önöket és leendő elsős gyermeküket. Figyelmükbe ajánljuk az iskolánkról készített rövid bemutatót, mely betekintést nyújt az intézményben folyó munkába, iskolánk életébe.

Amennyiben kérdése van, keressen Bennünket az alábbi telefonszámokon:

94/594-144, +36-30/310-4280

A bemutató itt megtekinthető:

Digitális témahét – online suliújság

A digitális témahét keretében online suliújságot készítettek diákjaink nevelőik irányításával, mellyel többek között az iskolánkban zajló munkát szerettük volna bemutatni. Tanulóink óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába. Rengeteg új dolgot tanultunk közösen, vidám online órák keretében készültek az „alkotások”, melyek során számos online platform használatát is megtanulták, gyakorolták tanítványaink. Munkájukat szaktanárok rendszerezték, majd diákszerkesztők készítették a lapot. Folyamatosan ötleteltek, összedolgoztak, míg végül egy rendkívül színes, informatív online is megtekinthető anyag gyűlt össze. Csapó Kornél 8.a osztályos tanuló főszerkesztőként „munkatársaival” tette fel, javította, ellenőrizte a beérkezett alkotásokat. A szerkesztők feladatait Magyar Dóra és Biczó Beáta tanárnő koordinálta.

Ha nem akarsz lemaradni valami jóról, csak kattints, kattints, görgess és kattints!

Humán és idegen nyelvi munkaközösség

Az online felület az alábbi linken (Iskola újság) elérhető:

Iskola újság

 

Archívum