Telefon: 94/594144 | Email: somogyi@kormend.hu

A múlt a jövendőnek tükre


„A múlt a jövendőnek tükre” mondta Kossuth Lajos

1848 március 15-én fiatal magyar írók, költők, a márciusi ifjak elindítanak egy olyan folyamatot, amelyet az elnyomó hatalom a Habsburg, csak 1 év után, túlerővel tudott legyőzni!

Petőfi Sándor, Jókai Mór, Irinyi Dániel, Vasvári Pál legfontosabb feladatunknak tartották, hogy a nép hangja eljusson még a császárhoz is, „meghallgattassék” a magyar!

Verseikben, irodalmi munkáikban, az újságok hasábjain írtak a sanyarú sorsról, az elnyomásról, arról, hogy a magyar nemzet nem gyarapszik! Petőfiék tehát harcot hirdettek az elnyomás ellen, ezt a harcot ők nem fegyverrel vívták, hanem tollal!

Jókai a következőképpen fogalmazott:

„Az irodalom hivatása az igazságot terjeszteni… az igazságnak tetsző alakot adni… Őrt állni az emberiség örök jogai felett, felrázni az alvó erőt gyáva tespedéséből, fogyasztani a szűkkeblűség birodalmát, s mi legfőbb: tudni szólani és tenni a jó ügyért.”

Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra és a szabadságharc hőseire!

1848. március 15.

Közelgő események

Nincsenek következő események.

Archívum